ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

четвъртък, 28 август 2014 г.

НОВИТЕ „ГЕРОИ” на село СМОЛСКО

Списък на лица, декларирали в ДФЗ чужди земеделски земи за ползване без съгласието на техните собственици

Списъкът съдържа официални данни от Държавен фонд земеделие(ДФЗ) за лица, декларирали за ползване хиляди декари чужди земеделски земи през  2012, 2013, и 2014 год. в т.н. блокове на земеделски стопанства(БЗС). От направените справки в автоматизираната система на ДФЗ е видно, че тези лица са включили в декларираните от тях БЗС частни и общински имоти без съгласието на собствениците им.

  1. Списъкът се оглавява от неизвестното в селото лице:
- Георги Николов Иванов и Мария Стоянова Ненова(декларират вече под името „Иванов13 ЕООД”)– декларирали са БЗС,  съгласно извършените справки в ДФЗ,  с обща площ над 700 дка.

  1. Лица, декларирали стотици декари чужди имоти за ползване, съгласно извършените справки в ДФЗ :
-        Цвятко Стоянов Велин –декларирал е БЗС над 280дка;
-        Стоян Цвятков Велин и Цонка Делова Кънчева - декларирали са БЗС над 170 дка;
- Спаска Гергиева Станьова и Дилян Тонев Антонов-  декларирали са БЗС над 250 дка;
- Иванка Д.Менгова-Кънчева, Тодор Д.Кънчев и Ивайло Цв.Василев - декларирали са БЗС над 220 дка;
- Евелина Георгиева Петрова и Спас Иванов Николов - декларирали са БЗС над 190 дка;
-        Вера Димитрова Илиева – декларирала е БЗС над 120дка.

  1. Други лица, декларирали чужди имоти, съгласно извършените справки в ДФЗ:
-        Добрин Петров Колачев;
-        Николай Митов Бербатов;
-        Николай Петков Пашов;
-        Димитър Георгиев Калчев;
-        Николай Цвятков Калчев ;
-        Велчо Тодоров Тошков;
-        Венелин Луканов Минкин;
-        Тодор Цвятков Маринов;
-        Иван Делов Терзиев;
-        Цвятко Тодоров Цанков.

  1. Лица, декларирали БЗС само през 2012 и 2013 год.(без 2014 г.), съгласно извършените справки:  
-        Кузман Петков Кържилов и Петранка Добрева Кържилова.
От посочените 25 лица само на Кузман П.Кържилов е предоставен за ползване под наем един общински имот. За декларираните общински имоти от другите лица не са  им предоставяни права за ползване по законов ред.

Забележка1: В извършените справки са проверени само няколко стотин необработваеми досега имоти, намиращи се само в няколко местности от землището на село Смолско. Указаните в тази справка 25 лица са декларирали за 2014 год. БЗС с чужди имоти, чиято обща площ е над 2 200 дка. Всичките имоти в землището са над 8 000 с обща площ над 40 000дка. Така че, реалния брой лица – „тарикати” следва да се очаква, че е по голям от 25, а общата декларирана площ е вероятно над 10 000 дка.

Забележка 2: В справката не са включени имотите, обработвани от арендаторите, за които собствениците получават договорена рента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Населението на село Смолско, в т.ч. и собствениците на земеделски земи нямат никаква полза от това, че указаните лица са използвали няколко години земите им, без тяхното съгласие. От посочените в списъка 25 лица само трима от тях отглеждат животни ( Стоян Цв. Велин, Тодор Д. Кънчев и Тодор Цв. Маринов), двама обработват земеделски земи ( Иван Терзиев и Тодор Кънчев) и един отглежда пчелни семейства(Кузман Кържилов). По голямата част от останалите не  живеят в селото и не е известно дали поддържат и как използват декларираните от тях земи като пасища.

На зададен въпрос, кметът на община Мирково разясни на общоселско събрание, че има Наредба, с която се разрешава на земеделските производители да продават продукцията си в търговски обекти на място, но за сега никой от тях не се е възползвал от това. Затова пък в трите магазинчета в Смолско се продават на бедното население хранителни стоки с ниско качество и на цени сравними с тези в курортните населени места и комплекси. Отговорните фактори в Смолско не проявяват практически  интерес към положителния опит на  далече по богатите съседни малки общини в селата Чавдар, Антон, Челопеч и др.  
А ние си задаваме въпроса - към  такива „нови герои” ли се отправят надеждите, че в малките населени места на "европейската Ни" страна България ще започне дълго очаквания подем в земеделието?!

ПРИЗОВАВАМ всички собственици/наследници на земеделски земи да ги опазим от „новите герои”.
За целта, препоръчвам:
1/. Направете си справки по номера(от скицата) на всеки ваш имот в ДФЗ
(http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?=2012:2:2283289800121736::NO::: ЕКАТТЕ за Смолско = 67636   ),
2/. Потърсете си правата от лицата, които са ползвали вашите имоти, в т.ч. и съответните обезщетения за миналите години.
3/. Отправете жалби до общинската служба по земеделие гр.Пирдоп(e-mail: oszg_pirdop@abv.bg  )  с копие до ДФЗ(е-mail:signali@dfz.bg); към жалбата приложете резултатите от справката.
4/. При съмнения за извършени престъпления, в т.ч. и от длъжностни лица в общинската служба по земеделие гр.Пирдоп, изпратете сигнали до районна прокуратура гр.Пирдоп (е-mail:rp_pirdop@prb.bg).
                                                                       
автор: Д.Ганчовски


събота, 23 август 2014 г.

01КАК РЕАГИРА МЕСТНАТА ВЛАСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛО СМОЛСКО- ЧАСТ1

(Коментари по отговорите на въпроси от кмета на община Мирково г-жа Цв.Йотина
пред общоселско събрание от 19.08.2014 год.)


  1. Първи Проблемосновен ремонт на отсечката от третокласния път от националната пътна мрежа „Горна Малина-Белопопци-Байлово-Смолско”.
На зададен въпрос, кметът на община Мирково отговори, че в общината и в кметството на Смолско към 19.08.2014 год. не знаят нищо за прекратяването на откритата обществена поръчка за основния ремонт на пътя. Не били запознати с решенията за прекратяването й взети от председателя на УС на АПИ на 13.08.2014 год., които са публикувани в официалния сайт на АПИ.
Питаме се, ако кметът не е в състояние да следи развитието по решаването на всички проблеми в общината, то защо плащаме заплати на съответните отговорни служители от администрацията, след като за такъв жизнено важен проблем за Смолско и не само за жителите му, тези чиновници 7(седем)  дни след публикуването  на решенията за прекратяване на поръчката не са разбрали нищо?!!!.

Не можем да не одобрим заявлението на кметицата г-жа Йотина пред събранието, че тя ще оглави протестите на населението за отмяна на тези несправедливи решения и че ще създадат организация за законно провеждане на мирни протести и гражданско неподчинение, в т.ч. и блокиране на пътя през Гълъбец”.

С ръкоплясканията на присъстващите беше изразено общественото одобрение на емоциално обявената от Григор Митовски готовност на младежите от селото да тръгнат първи в тези протести. Ние, по възрастните изпитахме удовлетворение и от това, че в Смолско има млади хора, които не се интересуват само от забавленията, удоволствията и „купоните”, а някои от тях, макар и все още малко на брой, участват в общоселските събрания и са съпричастни към решаването на проблемите на селото.

Добре  разбираме, че разрешаването на проблема с пътя е от компетенциите на държавните органи, но не можем да приемем тяхното формално, бюрократично и бездушно отношение, съпроводено с лъжи и обещания относно многогодишните нерешени проблеми на село Смолско, водещи към неговото унищожаване.

Затова призовавам всички, на които не им е безразлична съдбата на село Смолско, към готовност за масови протестни действия

следва Част2....
                                                            автор: Димитър Ганчовски

петък, 22 август 2014 г.

02КАК РЕАГИРА МЕСТНАТА ВЛАСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛО СМОЛСКО - ЧАСТ2

(Коментари по отговори на въпроси  от  кмета на община Мирково
 г-жа Цв.Йотина
пред общоселско събрание от 19.08.2014 год.)
                                                                                                                                  Продължение:    
             
  1. Втори Проблемнеправомерно(без съгласие на собствениците) ползване и започнало разграбване на необработваемите частни и общински земеделски земи от землището на село Смолско.
Без съгласието на собствениците/наследниците на частните имоти и, както заяви кметицата г-жа Йотина и на общинското ръководство за общинската собственост, определени лица, тайно, със съдействието на отговорни длъжностни лица, са си разпределили хиляди декари, за които получават субсидии. Имитират се дейности по поддържане на тези имоти като пасища и не е известно как са контролирани. Тези лица мълчаливо отказват да си уредят със собствениците по законен ред права за ползване на имотите им, крият се от хората и упражняват натиск за замъгляване на проблема.

По повдигнатите напоследък пред местната власт въпроси за даване на гласност и публичност по този проблем, кметът г-жа Йотина разясни, че е осигурена възможност всеки да направи справка в държавен фонд земеделие (ДФЗ) по Интернет и на място в общинската служба по земеделие в град Пирдоп за всеки свой имот, за да разбере кои лица са го ползвали. А относно ползването на общинските имоти Ни беше съобщено, че от общо над 5000 дка са дадени под наем на три лица сумарно около 4 дка.
Налице е безстопанствено отношение към общинската собственост, която все  още не е актувана по определения законов ред, за което кметицата г-жа Йотина уведоми събранието, че е бил наказан отговорния общински служител. Общинските имоти, които не са предоставени за ползване, не са били „блокирани” в общинската служба по земеделие, за да се предотврати недобросъвестното  получаване на  субсидии за тях.

Досега не беше публикуван поискания на общоселското събрание на 17.07.2014 г. от председателя на ОбС Мирково списък с декларираните масиви(БЗС) на земеделски земи като пасища, както и имената на лицата, които ги ползват. Затова направихме  справки по указания от кметицата начин за няколко стотин общински и частни имоти(наши наследствени и граничещите с тях), които са декларирани от въпросните лица в съответните БЗС.
В данните от справката се съдържат факти, които са достатъчни за идентифициране на този съществуващ проблем, както и за даване на обща представа за неговата мащабност и за замесените лица.  Придобиването на тези факти и заключенията на автора нямат за цел да заместят очакваните проверки и разследванията от компетентните органи.

Заключение1: В извършената справка са проверени само няколко стотин необработваеми досега имоти от землището на село Смолско. Посочените от ДФЗ в тази справка 20 лица са декларирали за 2014 год. БЗС с чужди имоти, чиято обща площ е над 2200 дка. За сведение, всичките имоти в землището на село Смолско са над 8000 с обща площ над 40000дка. Така, че реалния брой лица – „тарикати” следва да се очаква, че е по голям от 20, а общата декларирана от тях площ е вероятно над 10000 дка.
Списъкът с имената на укриващите се от собствениците лица, декларирали тези имоти за ползване от тях самите през 2014 год, ще бъде публикуван допълнително в личния ми Интернет блог.
Забележка 1: От тези лица, по изнесените данни от кметицата г-жа Йотина, само на едно лице е предоставен за ползване под наем един общински имот. За декларираните общински имоти от другите лица не са  им предоставяни права за ползване.
Забележка 2: В справката не са включени имотите, обработвани правомерно от арендаторите, за които собствениците получават договорена рента.

Разяснението на кмета на община Мирково г-жа Йотина за начините как да се извършват справките са общоизвестни и не е решение на проблема нито за възрастните и другите собственици, които не могат да боравят с Интернет, нито за онези, които ще загубят време и пари, за да им направят справки в гр.Пирдоп. И какво от това, че ще се разбере от справките кои са тези „тарикати” , след като те се крият от собствениците, получават субсиди за  чужди земи, а  местната власт се дистанцира от  защитата на  конституционното право на собственост?

Очакваме от общинската власт и от компетентните органи отговори и решения на следните въпроси:
-        Как ще се справят собствениците на земите с проблема , след като в общинската служба по земеделие подкрепят „тарикатите” и независимо от обществената нагласа, възражения и възникналото напрежение са „очертали”(предоставили) на свои роднини, приятели и други свързани лица чуждите имоти и за следващата стопанска година?
-        В този случай няма ли осъществени корупционни практики и данни за извършени престъпления по служба, за което местната власт е длъжна да сигнализира органите на правосъдието?
-        Редно ли е ДФЗ да изплаща европейски субсидии за ползване на земеделски земи от случайни лица, без съгласието на  техните собственици?
-        И „в края на краищата”, има ли виновни, и ако се установи виновно поведение, какви санкции са наложени и какви мерки са взети за предотвратяване на подобни прояви в бъдеще.  


 За възникването на описания проблем способстват неяснотите и клаузите от направените множество изменения на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), чрез които, под прикритието на „прогресивните” намерения и практики за „уедряване и комасация”, са създадени условия за раграбване на земеделските земи.  Решението е само едно - под обществен натиск да започне процедура за поправяне на закона(ЗСПЗЗ). Настояваме този натиск на собствениците да се оглави от местната власт и призовавам собствениците на земеделски земи и техните наследници да „ударим силно по масата”.

следва ЧАСТ3.....
                                                                     автор: Димитър Ганчовски 

сряда, 6 август 2014 г.

ЕДИН БЕЗСМИСЛЕН ДЕБАТ ЗА ДАЛАВЕРИТЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СУБСИДИИ


Населението на малкото полупланинско село Смолско, община Мирково   на 17.07.2014 год. на общоселската среща  с председателя на ОбС Мирково беше изненадано от коментирания факт, че няколко „хитреци” са декларирали чужди земеделски земи, за които получават субсидии. До края на месеца, когато изтичаше срока за новото деклариране на начина за ползването на земеделските земи, не бяха огласени отговори на очакваните въпроси за неправомерно(без съответни договори) деклариране на имоти като пасища в землището на селото. Собствениците на земите се държат в неведение  -  не се огласява информация за лицата които са ги декларирали, за идентификационните номера на декларираните масиви, както и за наличието на съответни договори за ползването им от тези лица. И така, хората бяха лишени от възможността да разберат(проверят) дали техни имоти са декларирани от някого като пасища.

В началото на месец август във ФБ групата "село Смолско" станахме свидетели на неадекватната агресивна реакция на роднините на някои от известните в селото такива ползватели, които използваха груб език, лъжливи нападки, прикриваха се зад интернет профили на децата си, мобилизирани бяха съпруги, племенници, сестри, приятели. Нито един конкретен факт, обаче, не беше посочен, за да се разсее съмнението за злоупотреби с европейски субсидии.
Не можахме да разберем от коментарите на съпругата(Иванка Менгова) на един от тях защо от своя профил и от профила на невръстната си десетгодишна дъщеря(Михаела Кънчева) "ни в клин, ни в ръкав" ни  заливаше с извадки от Конституцията за нейните „граждански права” относно защитата на „личния живот,” и забраната да бъде следена, подслушвана, фотографирана без нейно съгласие, защита на лични данни и т.н. От коментарите, направени от профила на малолетната й дъщеря се отправяха остри нападки с измислени лъжи за създаването през 50-те години на ТКЗС Смолско, нямащи нищо общо с действителността, както и със сега извършените  действия от баща й(Тодор Кънчев) при ползване  на чужди имоти. Не разбрахме защо точно тези хора използват като свои създадените и поддържани масиви(блокове) от „омразното им” ТКЗС? Беше ни казано, че тогава "някакво виртуално" поколение е грабило, а сега дошло времето на тяхното поколение "да живее". 
Защитниците на другия, по голям ползвател, Стоян Велин и самия той също не огласиха никакви данни за получаваните субсидии от него, баща му, майка му и правните основания.  Вместо това пък отправяха безапелационни и обидни разпореждания под формата на заплахи- да си мълчим, да не се бъркаме и да не се занимаваме с „тези хора”. Не ни беше казано на какво основание този господин владее имота на редовите кооператори в бившето ТКЗС   - складовата база, хангарите  и големия асфалтиран двор на МТС, може би вече разрушен от ползвателите.
Разбрахме, обаче, че тази канонада от безсмислени словоизлияния се прави с единствената цел да се отклони вниманието от проблема за неправомерното ползване на субсидии и да се блокират исканията за гласност и публичност по този проблем. Стигнаха до "запушване на устата" - блокиране на достъп до страницата на ФБ групата "село Смолско"и до изтриване публикации и коментари с "неудобни"  факти.

Мълчат и другите известни десетина лица, които получават субсидии за декларирани пасища в землището на село Смолско. Нито един от тях досега не се възползва от възможността да "влязат в законовите коловози", като поканят собствениците или техните наследници да сключат с тях съответните договори за ползване на земите им.
На госпожата, която твърде неумело, но със самочувствие, борави с първия нормативен документ на държавата – Конституцията, препоръчвам да си намерят юридически съветник, който да е компетентен по наказателно право и отнасящите към техния случай други закони. Вероятно такъв юрист със задълбочени познания не само по общите конституционни права на гражданите, съвсем скоро ще потрябва на такива ползватели на земеделски земи, на  европейски субсидии и национални доплащания в земеделието.

И тъй като общинската власт и съответните ползватели не счетоха за нужно да информират населението, в т.ч. и чрез възможностите на Интернет, ще очакваме някоя от съответните компетентни институции - от Държавен фонд земеделие , общинската служба по земеделие – Пирдоп, Агенцията за държавен финансов контрол, ДАНС или службата АФКОС към МВР да извършат необходимите проверки на фактите и обстоятелствата, подкрепящи обществените съмнения относно злоупотреби с европейски и национални средства и със собствеността на гражданите в село Смолско.