ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

събота, 27 юни 2015 г.

ЕДНО МНЕНИЕ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА

НИЕ, обикновените граждани на съвременна България, които станахме жертви на разюзданата битова престъпност напоследък, считаме че имаме конституционно право публично да изразим мнения за резултатите от работата на Прокуратурата на Република България.....още: ЕДНО МНЕНИЕ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА

вторник, 9 юни 2015 г.

ЖАБАТА, ГЬОЛА И НЕЙНОТО МЯСТО В ГЬОЛА

Основният принцип, обуславящ съществуването на социалното общество.Създателят посочва как може да съществува  съвършенното пчелно семейство - всяка пчеличка е част от семейна общност и има свое „място” в него и то е неоспоримо от другите пчелички. 

„Мястото” на пчеличката се определя от безпрекословно изпълняваните от нея вменени й от Създателя функции и тя никога не оспорва функциите на другите членове на семейството. Обосновава се само от целите, които преследва пчелното общество. Преразпределение на функциите се извършва само при придобиване на съответната квалификация (за чистачка, кърмачка, производственичка, разузнавач, строител, пазач ...). Изпълняваните функции от членовете на семейството покриват цялостно неговия жизнен цикъл.

Несъобразяването с определеното  място на отделните пчелички води до разрушаване и физическо унищожаване на пчелното семейство. Например опита на някои работнички да заемат мястото на супервайзора-пчелната майка, като започнат да снасят яйца, неминуемо довежда до ликвидиране на младото поколение и до унищожаване на семейството и на всички негови членове.

Какво се наблюдава в разпадащите се човешки общества?

Ако се концентрираме в българското общество в началото на 21 век ясно можем да откроим основните характеристики на разпадащо се общество:

-       масово пренебрегване на традиционните добродетели, кореспондиращи с божиите правила(заповеди),

-       разрушени професионални съсловия (научни работници, учители, инженери занаятчии и промишлени специалисти, строители, селско стопански специалисти , медицински експерти и т.н.),

-        обругаване и подтискане на авторитетите в отделните области на обществения живот от малограмотните и посредствените,

-        подценяване на науката, образованието, авторитета на учителите, професорите, преподавателите и сертифицираните знаещи,

-       безпардонно незачитайки критериите за изискуемите образование, квалификация, умения и опит за заемане от индивидите на съответстващите им позиции в обществото,

-       прекъснати функционални връзки между членовете на обществото,

-        индивидуализъм, егоизъм и престъпно поведение,

 -       непризнаване от отделния индивид правото на съществуване и мястото на другите в обществото,

-        липса на единни за всички цели на обществото.

Агресивни аутсайдери и престъпници от близкото минало чрез заблуда, натиск и изместване на другите започнаха да заемат несъответстващи им позиции в обществото. Така се появиха множество фалшиви и некадърни политици, управленци, банкери и всякакви бизнесмени. Прилаганите подходи са престъпни и са насочени единствено към лично обогатяване за сметка на другите, на държавата и общините и незачитане на естественото място на отделните членове в обществото. „Правенето на пари” – основната „капиталистическа ценност” зарази и лумпенизира голяма част от нискобразованото население в България. Измениха си законите, осигуриха си подкупни  помощници (медии, политолози, социолози, икономисти, юристи и т.н.) и започна масово преместване на „жабите в други гьолове и заемане на чужди места”.  Защитните сили на обществото бяха овладяни от тях и стана трудно реализуема  предпоставката за съществуването му, а именно -  „всяка жаба да си знае гьола и мястото в него”, както и критериите за естественото преразпределение на „местата” в обществото. Плачевните резултати от това масово мигриране са очевидни.

Изходът е ясен:

При запазване на установилата се теденция и наличието на малка вероятност за събуждане на самосъзнанието в българското общество, няма друга мирна алтернатива, освен неговото саморазрушаване, самоунищожаване и „започване отначало”.  

Известно е, че  Създателят е предвидил и революционни механизми, прилагани досега многократно за „очовечаване” на самозабравилия се човешкия вид в по къси срокове от тези на еволюцията на съзнанието ..... 
По простичко казано - "някой" трябва да покани "жабите" да заемат местата си в своите гьолове или да "покани на вечеря" "щъркелите".  

Забележка: Разяснения по аргументите за гореизложените твърденията  са описани в коментарите на автора към публикацията.

юни, 2015 г.  
aвтор: Д.Ганчовски