ПОДКРЕПА ЗА БЛОГА

ПРЕГЛЕД на рекламите

РЕКЛАМИ от Google

ТЪРСАЧКА за Всеки

Custom Search

МОЯТА ФИЛОСОФИЯ


Моето хоби е моят онлайн учебник в живота.Свалям шапка с дълбок поклон пред Създателя на съвършената организация и управление на пчелното семейство.Моето верую:
Мечтая внуците ни, техните родители и съвременници да се стремят да достигат в ежедневието си божието съвършенство на пчелните семейства. А аз ще продължа да им съдействам за това.
ПЧЕЛИТЕ И ЧОВЕКАПчелите и Човечеството имат своите самостоятелни равностойни места на майката Земя.

Човекът си е присвоил правото да ползва продуктите, създадени от пчелите, както и продуктите на много други биологични системи.

Това право, обаче е неосъзнато чисто присвояване, с други думи кражба. ТОЙ проявява грижа към пчелите, която обаче е  проява на егоистичното му намерение да  ги подчини, за да ги експлоатира в свой интерес. Само, че по отношение господарското поведение на човека към пчелите е "сбъркал адреса".
В много отношения пчелното семейство е по съвършено от човешкото общество и функционира по ефективно от него. Така, че по подхожда на човека да изпълнява ролята на помощник и ТОЙ да слугува на пчелите, както е в действителност.
Същността на взаимоотношенията "пчели-човек"  се състои в това, че пчелите не са зависими от човека и не ТЕ Него търсят, а той сам им" предлага услугите си". Разбира се, че той се стреми да помага на пчелите само и единствено в свой интерес - за да ги принуди да произведат за него повече пчелни продукти. В резултат се постига липса на баланс в интересите на двете биологични системи и взаимоотношенията "човек-пчели" не могат да се разглеждат като взаимно изгодни.

Ако приложим системния подход в разсъжденията си, ще можем да си отговорим на множество въпроси за съвместното съществуване на пчелите и човечеството.
Това са отделни биологични системи от живи индивиди. Всеки от индивидите е също своеобразна самостоятелна система, състояща се от взаимно свързани органи(подсистеми), които не могат да съществуват самостоятелно.

Господ е създал системата от органи на всеки от индивидите така, че да съответства най добре на функциите, които са му вменени от НЕГО. Оказва се, че отделната пчеличка в сравнение с отделния човек притежава  система от по ефективни органи за всяка от задачите, които трябва да изпълнява. Достатъчно е само да си припомним двигателните и органи, които позволяват на пчеличката да изминава ежедневно многократно с голяма скорост огромни разстояния в сравнение с размерите на тялото й. Или да се опитаме да си представим възможностите й да запаметява изключително точна, без никаква излишна, информация за местоположението на нейното пчелно семейство, както и за местоположението и вида на растенията, от които ще събира нектар или цветен прашец, заедно с другите, на които е предала тази информация и т.н. 

.......следва на тази страница.....
ПОУКИТЕ ЗА ПЧЕЛАРЯ - част ПърваПОУКИТЕ ЗА ПЧЕЛАРЯ
част Първа

Най добрият учител за пчеларя са самите пчели.

На всеки, желаещ да стане добър пчелар още в началото трябва да му стане ясно и никога да не забравя, че той трябва непрекъснато да се готви за да помага на пчелите, а не за да бъде техен чорбаджия. Пчелите не търсят помощ от никого, те знаят и могат да се справят сами. Без, обаче, да опекунства над тях, пчеларят със своята помощ може да им съдейства да повишат производителността си.
Помощта, която оказва пчеларя, разбира се че не е безвъзмездна. Те му се отплащат с излишъка от произведените пчелни продукти. Аз не  забравям, че никога не трябва да проявявам лакомия. Онези продукти, които са необходими за съществуването на пчелите, никога не им ги вземам и  се старая да не ги заменям със заместители. В противен случай, пчеларят ще започне безжалостно да експлоатира и насилствено да ограбва труда на пчелите. 


Убеден съм, че под различна форма, но непременно ще бъде наказан от тях. Наказанието, както за много човешки прегрешения към "другите" в природата е в зависимост от съотношението на ограбеното от пчелите към необходимото за съществуването им. 

Обучението на пчеларя трябва да започне преди да реши да практикува пчеларство и продължава докато приключи с това занимание . Основната форма на обучение е самообучението с помощта на пчелите. Необходимо е непрекъснато наблюдение на пчелите и условията за съществуването им през цялата година и извършването на собствен анализ на поведението им, на своите действия и допусканите грешки.   
Пчеларят става готов да започне работа с пчелите тогава, когато е разбрал основните естествени механизми на съществуването им и в подробности технологията на тяхното функциониране и развитие.

      ПОУКА01. Естественото възникване на пчелното семейство (рояването) е божа работа. Рояват се само силни пчелни семейства. Пчелите знаят как сами да си създадат новото пчелно семейство ( кога да вземат решението и как да се подготвят, като си отгледат пчелна майка, уточнят се кои пчелички ще се отделят в ново семейство, предварително да си намерят ново място, да се запасят с достатъчно храна, за да стартират създаването на новото поколение на новото място, да оценят готовността си и кога могат да напуснат старото семейство едновременно и заедно с майката). Вече един път отделили се от старото семейство, нито една пчеличка, никога и при никакви условия и срещани трудности, може да умре, но не се завръща на старото място (при тях дезертьорство няма).  При това те не търсят помощ нито от свои, нито от чужди, но пчеларят би могъл да им помогне, за да ускорят развитието на новото си семейство с по малко разходи и рискове от тяхна страна.Ето един чудесен пример за човека как се създават здрави и силни новите семейства. Само, че човеците се мислят за по умни, и много трудно възприемат "чужд акъл". 
Препоръка 01.1: Пчеларят може да се погрижи за осигуряване на новото семейство с подходящ дом - кошер удобен както за тях, така и за неговата по нататъшна работа с пчелите, за да си заслужи след време в крайна сметка излишъка им от пчелните продукти. Добре би било(аз го правя), ако оборудва кошера с няколко празни пити(2-3 бр.) и с няколко пити с храна(2-3бр с мед и 1 пита с цветен прашец), както и една рамка с восъчна основа за градеж. По нататък до отглеждането на първото поколение нови пчелички(около 20 дни) пчеларят не бива повече да опекунства над тях. След което аз прилагам правилата за "разширяване" на кошера с празни пити или с рамки за градеж  При липса на нормална паша, аз ги  подхранвам по възможност със сироп от мед.


        ПОУКА02. Изкуствено размножаване на пчелните семейства (разделяне на кошер) е масова пчеларска практика. 
Успешно може да е създаването на новото семейство, в случаите когато  пчеларят създаде условия, подобни на тези както при естественото му възникване.  Първото необходимо условие е да се разделя само силен кошер (с много млади пчели, достатъчно пити със запечатано пило с мед и цветен прашец). С разделянето на кошера на две части, пчеларят предизвиква пчелите намиращи се в тази част, която остава без майка да вземат в рамките на няколко часа(около 3 часа) решение и да започнат  веднага да създават ново пчелно семейство. Разбира се че това решение и своите действия те не съгласуват с никого, както и от никого нищо не очакват за изпълнението му. Отговорността за създаването на семейството е само на тези, които са взели решението за това. Има за какво да се замислят човеците, които сами се славят, че Господ ги е надарил с възможности да правят избор в живота си, т.е. да вземат решения, а колко от тях са реализуеми и как се носи отговорността за изпълнението им, да не говорим за количеството на неуспешните решения от общия им брой, както и за практиката да се търси виновен. 


Недостатък 02.1 на изкуственото размножаване на пчелните семейства: Пчеларят  не може и не знае как да повлияе на пчелите при вземането на решението за създаване на новата пчелна майка по естествените механизми. Поради разликата с естествените ситуации  при изкуственото размножаване, пчелите привеждат в действие сценарий за спасяване от загиване поради липса на майка, който се различава от естествената замяна на майката. Затова, за да оцелее семейството пчелите решават да създадат голям резерв от майки за сметка на тяхното качество.Пчелите знаят, че единствената възможност, за да оцелее семейството е веднага, докато все още има яйца в различен стадий на развитието им, да произведат  от някои от тях  майки. С най малък риск са по старите яйца, които вече са в начален стадий на захранена какавидата, от която става пчела-работничка - от тях се произвеждат най малките недостатъчно добре развити майки. Те се излюпват най рано и унищожават останалите маточници. С най голям риск е използването на еднодневни яйца, но от тях се произвеждат по големи и по добре развити майки.. Иначе след няколко дни вече няма да имат такава възможност и семейството ще загине. Пчелите са предпочели, колкото може най бързо да се създаде майка , т.е. предпочитат сигурността пред по доброто качество на новата майка.Те знаят, че ако тя не заработи достатъчно ефективно ще имат възможност да я сменят. 
Препоръка 02.1: За неутрализиране в определена степен недостатъка от изкуственото размножаване, съгласно указанията в пчеларската литература, след няколко дни(5-6 дни) аз преглеждам заложените маточници, избирам и оставям 2-3 от най едрите и разрушавам малките. Така повишавам риска, но аз знам, че за разлика от пчелите ще имам  възможност  да помогна да оцелее семейството, като им дам пита с пресни яйца за да направят още един опит да си произведат майка или пък да им придам зрял маточник, а може и  готова майка.


Недостатък 02.2 на изкуственото размножаване на пчелните семейства: Производството на новата майка прекъсва  процеса на непрекъснато създаване на новото поколение пчелички и обновление на семейството за продължителен  период(20-30 дни). За тях това е много време, в сравнение с естественото размножаване(около2-3 дни). Нарушава се нормалната технология на функциониране, получава се дисбаланс между изпълняваните функции от отделните пчели( едни да хранят майката, други пилото, трети да чистят и подготвят питите за нови яйца, и т,н,). Задълбочаването на този дисбаланс, който естествено се регулира от работата на пчелната майка, може да коства нормалното развитие на семейството и подготовката му за презимуване. Не се получава добър и силен кошер, в който е нарушен баланса на функциите.
Препоръка 02.2: Придържам се към препоръката на опитните пчелари, а именно -  новото семейство да се подпомогне с няколко(2-3 пити) с разно възрастово пило, за да има работа за всички, макар и не съвсем балансирана, докато се произведе, оплоди и заработи новата майка.


 ПОУКА03. Съвършеният мениджмънт на пчелното семейство.      


Съвършен супервайзор е пчелната майка. Добрият мениджъмент на пчелното семейство е непостижим за човечеството. Майката не използва методи на принуда. Алфа мениджърът - пчелната майка ръководи функционирането на пчелното семейство чрез извършване от нея на непрекъсната работа, от която в най голяма степен зависи съществуването му. Нейните действия служат като практическо указание за пчелите какво и с какъв интензитет трябва да работят.С количеството снесени яйца за производство на нови пчели-работнички, пчели търтеи  или за нови майки се регулира изпълнението на разнообразните задачи от съответните пчели в кошера.Появата на първото пило рано напролет е сигнал към пчелите да започват работа, без никакво умуване, по почистване на отпадъците и умрелите пчели през зимата и хигиенизиране на кошера, подготовка на килийките за снасяне на яйца, подготовка на храна и хранене на майката и пилото(донасяне на вода, вземане на мед и прашец от запасите, изготвяне на пчелно млечице за пчели работнички и различно такова за майката, повишаване и поддържане на температурата около пилото до 35 градуса по целзий), засилване охраната на кошера, събиране на информация за околната среда(разузнаване), но само онази информация, от която зависи тяхното съществуване и т.н..  Естествен за нас човеците е риторичния въпрос: "единствен Господ ли  ги е научил какви задачи и как точно да ги изпълняват". Така е, мениджъра(майката) не ги поучава, а само им подсказва с действията си кога да изпълняват свойствените си задачи. А тя ги контролира отново с действията си- увеличава или намалява количеството на снесените яйца  в точно определена степен, съответстваща на качеството и интензитета на изпълнените от пчелите задачи. 
В случая поуката за човешките общности е:  можем да се приближат до съвършенството на пчелното семейство само при:  висок управленски и изпълнителски професионализъм, придобит самостоятелно, тъй като Господ не ни го е дал както на пчелите. За това ще е необходимо човеците да изградят своя адекватна на целите система и организация за функционирането й,  допълнени с наличие на осъзната дисциплина от отделните човешки индивиди, и всичко това обвързано с естествени механизми за контрол на изпълнение на функциите. На твърде ниско ниво на развитие е българското общество, за да може в обозрима перспектива да  постигне подобно съвършенство. 


ПОУКА04. Естествената замяна на пчелната майка.
Пчелите по естествен начин заменят пчелната майка, когато тя не може да изпълнява добре своята основна функция да снася оптимално количество яйца за производство на ново поколение, съгласно естествените условия, в които функционира кошера.Майката участва в смяната си съвместно с пчелите. Те подготвят специални килийки за маточници, а майката снася съответни яйца в тях. Замяната се извършва, след като новата майка се оплоди и започне да работи. Тогава пчелите от семейството я приемат като своя и тя убива старата майка. Налице е чудесен пример за разумно управление на риска при замяната. Този акт се извършва едва когато семейството се убеди, че е произведена нова майка и  тя вече може да изпълнява функциите си. 
Пчелната майка нормално живее няколко години. След третата година, обаче, нейната продуктивност намалява рязко и при определени условия , не съвсем изяснени за пчеларя, се взема решение, с участието на майката, за нейната естествена замяна с млада майка. Пчелите заменят майката си и когато поради някаква причина тя се повреди. 
Големи изключения са подобни примери при човеците, за естествена замяна на такива които са заели по някакви начини управленски позиции, но не притежаващи или загубили възможности да изпълняват функциите си. Да не говорим за анти естествено присвояваните вечни права на царе, императори, монарси, тоталитарни лидери и по надолу в йерархията. 
...следва...